Vi mødtes kl. 09:30 ved Helsingør Biblioteket, hvor alle fik deres numre.
Da alle var kommet åbnede vi kuverten, som sekretæren Ib havde givet mig, og i den lå 8 emner.

Klubbens bestyrelse havde besluttet at lave minimaratonen endnu mere spændende, idet man får 8 emner og har 4 timer til at løse opgaven.
Desuden er det en særlig regel, at man kun må tage ét billede af hvert emne. Tidligere var det ”lovligt”, at tage flere billeder per emne, hvorefter man til sidst kun afleverede et; nu er det sådan, at man må kun tage et enkelt billede til hvert emne, dvs. kun alt i alt 8 billeder (det løbende filnummer afslører det).
Det er selvfølgelig en stor udfordring for nogle, fordi man virkelig skal tænke skarpt og sørge for en god komposition – man har jo bare et skud!

I oplægget havde jeg skrevet, at der blev givet 4 emner før frokost og 4 ved frokost.
Jeg synes dog ikke, at det gav nogen særlig mening, derfor blev alle emner givet og alle kunne starte.
Vi gennemgik reglerne igen.
Vejret viste sig fra en rigtig god side og det var lidt tåget kl. 10 og det blev så rigtig fint vejr.

Nogle fotografer gik sammen og nogle gik alene, men alligevel mødtes vi flere gange under turen.

Kl. 12 var der reserveret bord ved Street Food og vi mødtes alle der, det var rigtig hyggeligt og der blev snakket meget og pjattet.

Derefter blev de sidste billeder taget og da jeg var hurtigt færdig satte jeg mig med computeren ved biblioteket og tog mod hukommelseskortene og fik lagt dem på et USB stick, som vores billedsekretær Lars A derefter fik.

Da vi var færdige sagde vi alle pænt farvel og vi ses.
(Steen Jensen)

Her er et par kommentarer af deltagerne:

Endnu et minimaraton, som blev til en pragtfuld dag.
Skønt vejr, masser af motiver og samvær med gode fotovenner.
Mere kan man ikke forlange.
Det viste sig at være en god idé med flere motiver.
Jeg syntes, at jeg koncentrerede mig bedre om det aktuelle billede, for derefter at være tvungen til at slippe det for at kunne samle mig om det næste.
Det uoverkommelige i at skulle begynde forfra bevirkede for mig, at jeg tog langt mere afslappet på forløbet, som derved blev mere fornøjeligt.
Dejlig dag igen.
Valdemar

Metoden er ret god – og bestemt værd at prøve igen.
Kasper

Jeg blev meget glædeligt overrasket.
Ingen tvivl hos mig om, at denne form skal prøves igen.
Vi var få men super hyggeligt.
Bodil