Før aftenens møde var der indkaldt til det første orienterende møde om klubbens næste projekt: “En dag i Helsingør”.
Martin og Svend Erik er tovholdere for projektet, og de gennemgik ideen og projektbeskrivelsen bag projektet.
Der var stor opbakning til projektet blandt de fremmødte, men også en række kommentarer og opmærksomhedspunkter til den videre planlægning.
Først og fremmest er det nødvendigt med en hel del flere deltagere end de 8 fremmødte.
Da vi senere startede aftenens møde var der heldigvis stor tilslutning til at deltage.
Det blev besluttet, at projektet foregår den 9. september 2022.
Der kommer et planlægningsmøde i slutningen af maj, hvor vi kan komme mere ned i detaljen af projektet.

Aftenens programpunkt var bedømmelse af FK 2/22, hvor Jesper Andersen fra Fotoakrobaterne var dommer.
Han startede med at gennemgå de 29 papirbilleder til frit emne.
Der var grundige kommentarer til alle billederne.
Resultatet blev:
1. plads: Jes Brodersen
2. Plads: Dani Håkansson
3. Plads: Lena Olesen

Efter en pause kom turen til de digitale billeder med emnet: “Farven grøn”
Medlemmerne havde udvist stor iderigdom i de 32 afleverede billeder.
Også her fik alle billederne en grundig kommentar.
Resultatet blev:
1. plads: Carsten Olsen
2. Plads: Lars Andreassen
3. Plads: Lena Olesen

Et stort tillykke til alle vinderne og tak til deltagerne for mange spændende billeder.
Jesper lagde især stor mærk til, at man ikke skal have områder i billedet som er bleget ud, og, hvis man har fx dyr eller mennesker, som kigger i en retning, så skal det altid forgå fra højre til venstre (altså mod vores læseretning).
En stor tak til Jesper for en meget fin og konstruktiv bedømmelse!