På godset Grønnessegaard udenfor Hundested, kunne man i dagene 4-6 juni på TimeWinder festivalen opleve levendegørelse af 100 års mekanik, kultur, tøjstil og meget mere fra 1875-1975.
Her så man bilens udvikling op gennem tiden, og ditto flyvemaskiner, to verdenskrige, mekaniseringen af landbruget samt ægte dampmaskiner for fuld udblæsning.
Kort sagt en flot og storslået arrangeret nostalgifestival med deltagere fra de nordiske lande.

Seks fotografer fra Action gruppen, de sports- og action interesserede fotografer fra en række nordsjællandske fotoklubber, tog billeder.
(Svend Erik)