Nogle af vores medlemmer har engageret sig i et fotoprojekt, som går ud på at vores medlemmer samt fotografer fra Tanzania skal tage billeder, som illustrerer nogle af FN’s verdensmål.
Til brug for gruppens ansøgning om midler fra Udenrigsministeriet bidrog vi med, at hver enkelt udfyldte et spørgeskema, som skal give et indtryk af den almindelige viden om verdensmålene.

Derefter så vi de første billeder fra den portrætworkshop, som vi afholdt på Marienlyst Slot lørdag den 17. september.
Det var spændende at se, hvor forskelligt den enkelte fotograf kunne udnytte modellernes kvaliteter.
Modellerne var amatørskuespilere fra Hammermøllens Teatergruppe.

Derefter gik vi over til øvelsen “Rediger et billede”-
13 medlemmer havde hver afleveret et raw billede til øvelsen.
Hvert billede bliver så redigeret af 2 andre deltagere.
Vi ser først det uredigerede raw-billede, så fotografens egen redigering.
Derefter ser vi de øvrige 2 redigerede billeder.

Nogle billeder var stærkt udfordrende at redigere, mens andre var lidt nemmere at gå til.
Der blev vist stor kreativitet i redigeringen: spændende beskæringer, kreative flytninger af objekter, farvebehandling og kontrast.
Det er meget spændende for fotografen at se, hvad andre kan få ud af ens billede.
Og det er spændende at se de andres billeder og at skulle forholde sig til dem og få noget interessant ud af diskussionen om det enkelte billede.

Tak for en rigtig spændende aften!