Lørdag d.29. maj var fotoklubben inviteret til at deltage i foreningernes dag i Helsingør.
Fotoklubben valgte at tilbyde arrangørerne, at vi kunne stille med et antal fotografer, der dokumenterede begivenhederne, hvilket de takkede ja til.

9 klubmedlemmer havde tilmeldt sig.
Vi mødtes ved Erik af Pommern kl. 9:45, hvor vi kort blev briefet af Kim Bache fra Handelsstandsforeningen om, hvad der skulle foregå og hvornår.

Alle deltagende foreninger havde fået af vide, at vi ville være til stede, så vi kunne blot knipse løs så meget, vi havde lyst.
23 foreninger deltog, og arrangementet foregik ca. 15 forskellige steder rundt om i byen.

Kl. 12, blev årets Fritidslederpris og Ildsjæleprisen overrakt ved en lille ceremoni på Axeltorv af bl.a. Borgmester Benedikte Kjær.
Det var et fint arrangement og spændende at fotografere des mange aktiviteter.
Vi håber, foreningerne bliver glade for vores billeder.