I aften havde vi vores første forsøg med en ny aktivitet, som vi kalder “dommer for en aften”.

Ideen er, at 3 medlemer hver får 3 billeder fra en anden fotograf, som de skal bedømme.
Vores billedsekretær Lars A havde udsendt en lille vejledning vedrørende oplevelse, komposition og teknik, hvor man skal øve sig på som dommer at gå mere i dybden med billederne.
Så bliver man mere skarp på en objektiv/subjektiv vurdering.

Svend Erik begyndte med Monica´s billeder, derefter fulgte Klaus med Ib´s billeder, og Martin sluttede af med Kira´s billeder.

Dommerne valgte selv deres måde at præsentere deres tanker – det var fx via PowerPoint eller bare via noter.
Derudover blev der vist nogle forslag til at redigere billedet (fx lysne op, ændre hvidbalancen, beskære, konvertere til s/h osv.).
Det var meget interessant at følge dommernes tanker.
Der opstod en konstruktiv diskussion omkring forskellige synsvinkler.
I hvert fald var det en rigtig god erfaring – både for dommeren, fotografen og også tilhørerne.
Vi vil helt sikkert gentage denne øvelse igen!

Efter en pause fortsatte vi dommerøvelsen, men denne gang i grupper.
Vi dannede 4 grupper (vi var 19 denne aften), som hver fik 4 billeder i en kategori (mennesker, action, natur og street).
Grupperne fik en halv times tid til i fællesskab at vurdere, diskutere og træffe en beslutning, hvilket billede der er det bedste og hvorfor.
Til sidst blev resultatet præsenteret og begrundet.

Det var en meget lærerig aften for alle.