Kursus Basic 5

Kursus Basic 5

Selvom det var en meget dejlig og lun aften og der var fodboldkamp Danmark mod Belgien, mødtes 8 medlemmer for at blive klogere på fototeknik.

Vi sad udenfor klubhuset på bænkene i skyggen, det var meget hyggeligt.
Martin begyndte med et måske helt indlysende emne: F-stop / trin.
Hvad er en ”Fast lens”?
Hvad er et F-stop / trin?
Hvad sker der med billedet, hvis man øger en af de tre parametre (blænde, lukkertid, ISO), mens de andre to bliver det samme?
Hvad kan man gøre for at få den samme mængde lys ind på kameraet?
Hvilken sammenhæng er der mellem de tre parametre?
Hvad er EV?
Og hvad er eksponeringskompensation?

Vi blev en del klogere og forstod nu bedre disse sammenhænge.

Steen fortsatte med fokusering (fokus-felt, single og kontinuerligt AF, single shot og servo, manuel fokusering).
Hver indstilling blev gennemgået, og til sidst løb Steen frem og tilbage, så deltagerne havde mulighed for at prøve deres kameras hastighed og præcision ved at skyde flere billeder per sekund.

Alt i alt var det en meget god aften, og så lykkedes det forhåbentlig for Steen og Martin at lære deltagerne noget nyt og at forstå sammenhængene.

Basic kursus ekstra – Flash workshop

Basic kursus ekstra – Flash workshop

Det var planen, at vi skulle mødes ved Kulturværftet og håbede på tørvejr.
Men, et par timer før begyndte det at dryppe og senere at regne, så vi blev nødt til at skifte sted.

Derfor mødtes vi (vi var 10 medlemmer) i P-huset i Helsingør Bycenter, hvor vi til sidst endte på 5 etage – der var næsten ingen biler, og vi fandt et fint sted, hvor vi var alene og ikke forstyrrede de andre bilister.

Steen og Martin havde forberedt en lille vejledning.
Første opgave var at forstå og finde ud af, hvad ”SyncSpeed” er, og hvor høj det er i ens eget kamera.

Næste skridt var at forstå billedkomposition i forhold til baggrunden; når der er tid nok, må man overveje hvordan baggrunden skal se ud.
Hvor meget belyst skal den være?
(Det er sikkert en smagssag – men hvis man kan dæmpe lyset med 1-2 trin, så fremhæver man objektet i forgrunden).

Når man har indstillet sin eksponering på kameraet, så kommer det næste skridt – nemlig at montere og tænde flashen.
Og så starter man med at afprøve, hvor meget energi flashen skal fyre af (fx fra 1/32 op til 1/1), så objektet i forgrunden er korrekt belyst.
Efter at det blev forklaret og afprøvet, så skiftede vi til ”TTL” – kameraet måler nu lyset og siger til flashen hvor meget energi, der skal bruges.

Til sidst legede vi med forskellen mellem det første og det andet lukkergardin med længere lukkertid og med strobe-flashen, som også gav ret sjove og anderledes billeder.

Det var i hvert fald meget hyggeligt og lærerigt for alle.
Tak for i aften.

Kursus – Basic 4

Kursus – Basic 4

Så fortsatte vi vores kurser med tilbud til vores medlemmer vedrørende kamerateknik og fotografering.
Denne gang afholdt vi ”Basic 4”, som indeholder følgende emner:

  • Autofokus
  • RAW/JPG
  • Farvetemperatur

Der kom ret mange, udstyret med deres kameraer, objektiver og stativer.
Steen begyndte aftenen med at fortælle om emnerne, suppleret af Martin.

Denne gang var der heldigvis god tid til at besvare de forskellige spørgsmål, hvor foredragsholderne kunne vise svarene i praksis.

Mht. autofokus blev der opstillet forskellige objekter på bordet, og foran blev der sat en bakke med blomster og nogle kasser med net.
Øvelsen blev at prøve at fokusere gennem forgrunden på en af genstandene på bordet (som ikke lykkes med autofokus – her bliver man nødt til at skifte til manuel fokus).

En anden øvelse var at prøve at tage et skarpt billede af Martin, mens han gik frem og tilbage i klublokalet – først med ”AF Single” og derefter med ”AF Continous”.

Begge øvelser var meget illustrerende for deltagerne – så kunne man godt se, hvornår man bruger hvilke indstillinger bedst.

Til sidst forklarede Martin, hvordan det fungerer med hvidbalancen/farvetemperaturen, idet han viste et billede af Monica og Svend Erik taget i pausen, taget kun med det eksisterende (kunst)lys i klublokalet.
Da han gemmer næsten altid samtidig i RAW og JPG, viste han begge billeder.
JPG-filen er blevet lavet automatisk i sort/hvid, fordi han har farveprofilen indstillet til ”Monochrome”.
Fordelen er, at lyskildernes farve har næsten ingen indflydelse, når man fotograferer med flash (som er jo sollys), mens baggrunden er oplyst af kunstlys (desuden er sort/hvid jo bare fedt…).
Derefter viste han RAW-filen, som selvfølgelig var alt for brun/orange pga. kunstlyset.
Men med to klik i Camera RAW i PS bliver det rettet med det samme til den rigtige farvetemperatur, så hudtonerne var fine igen.
Og med hjælp af et andet værktøj var det også nemt at sætte eksponeringen rigtigt.

Det var for alle en meget lærerig og sjov aften, tak for det!

Kursus – Basic 3

Kursus – Basic 3

I aften gennemførte vi vores 3. ”Basic”-kursus, som handlede om følgende emner:
· Spejlrefleks / spejlløs
· Liveview
· Mekanisk / elektronisk lukker
· Billedstabilisering

Alle disse emner er blevet tilføjet til vores kurser, fordi vi synes, at det også er vigtige emner at behandle.
Systemkameraer (altså spejlløse) bliver jo mere og mere udbredte, så det viste sig at være en rigtig beslutning – der deltog 15 denne aften.

Steen og Martin forklarede forskellen mellem DSLR´s og spejlløse kameraer, og pegede på deres fordele og ulemper.
Efter hvert stykke teori var der tid og mulighed for at lave forskellige øvelser, fx at ændre hvidbalancen med liveview, skifte profilen, ændre lukkertid/blænde for at se ændringen direkte på skærmen.
Martin viste fra sit spejlløse kamera på projektoren, hvad man ser på kameraets skærm (ved siden af de sædvanlige funktioner også ”Zebra”, ”Focus Peaking” og ”Eye-Autofocus”).

Efter emnet med lukkeren blev der lavet en sjov øvelse – nemlig at fotografere ventilatorblade mens de drejer rundt.
Der skulle findes ud af, hvilken lukkertid der passer bedst for at få bladene skarpe.
Og det skal gøres med en mekanisk og en elektronisk lukker (hvis man har en).
Det var ret indlysende og lidt mærkeligt at se, hvordan resultatet blev med de spejlløse kameraer.

Under emnet ”Billedstabilisering” var øvelsen at prøve, hvor langt man kommer op med lukkertiden (altså gøre den længere), inden billedet bliver rystet – med og uden stabilisering.

Det var den en god workshop, hvor vi nåede alle emner og der var også nok tid til at eksperimentere med sit kamera og gennemføre øvelserne.

Her kan du se alle billeder fra kurset:

[justified_image_grid preset=2 thumbs_spacing=5 row_height=150 link_title_field=off img_alt_field=off download_link=no caption=off mobile_caption=off lightbox=colorbox mobile_lightbox=photoswipe lightbox_max_size=et-pb-portfolio-image-single max_rows=1 ng_gallery=131] 

og mere…

Kursus – Basic 2

Kursus – Basic 2

Vi har revideret de kurser, som vi tilbyder vores medlemmer, på grundlag af de erfaringer, der er indhøstet undervejs.
Målet er at have mere tid til, at man kan øve sig praktisk efter det teoretiske oplæg.

Steen og Martin, som står for kurserne fra ”Basic 2” (”Basic 1” afholdes af Stephan), har delt emnerne mere op, så der nu findes 5 ”Basic”-kurser (og derudover selvfølgelig de to “Advanced”-kurser).

I dag begyndte vi med ”Basic 2”, som indeholder følgende emner:

  • Objektiver – hvilke findes der?
  • Brændvidde
  • Dybdeskarphed

Efter de sidste to emner viste Martin nye skræddersyede udgaver af ”Hvad er rigtigt?” (der bliver vist 10 billeder og man skulle gætte, hvilken blænde / brændvidde er rigtigt).

Det skabte en vis læringseffekt – og gav selvfølgelig anledning til diskussion (fx ”hvorfor er dybeskarpheden større ved mindre brændvidde”, ”hvornår skal man tage en mindre blændeåbning under portrætfotografering, når man står tæt på modellen”, ”hvad betyder ”en stor blænde”” osv.).

Til sidst blev der forberedt en øvelse om dybdeskarpheden, hvor deltagerne kunne se, hvor meget baggrunden bliver skarpere, når man øger blændetallet (med automatisk tilpasning af lukkertid og ISO).
Det var meget indlysende for deltagerne.

Selvom foredragsholderne ikke kunne nå alle deres emner (der manglede “Fokusering” og “CROP-faktor”), var vi tilfredse med den nye måde.
Så bliver de øvrige kurser tilpasset igen…

Mange tak for en meget interessant aften!

Her kan du se alle billeder fra kurset:

[justified_image_grid preset=2 thumbs_spacing=5 row_height=150 link_title_field=off img_alt_field=off download_link=no caption=off mobile_caption=off lightbox=colorbox mobile_lightbox=photoswipe lightbox_max_size=et-pb-portfolio-image-single max_rows=1 ng_gallery=108] 

og mere…

Kursus – Basic 1

Kursus – Basic 1

Så starter vi forfra igen med vores kursusrække, som består af 3 “Basic”-kurser og 2 “Advanced”-kurser.
Formålet med kurserne er at give vores medlemmer et teknisk grundlag for at blive bedre til at tage billeder.
Deltagelsen er selvfølgelig gratis.

Stephan var så venlig igen at stå for Basic 1 og gennemgik de første skridt i fotografering – lukkertid, blænde og ISO (sammen med noget basisinformation, fx hvordan et kamera fungerer osv.).
Vi var 7 deltagere.
Det gav os god tid til at afprøve vores kameraer (særlig med eksponeringskompensation, billedstabilisering, ISO/støj osv.).
Det er altid dejligt, når vi sidder sammen og har det godt.
Stephan gav os nogle opgaver, som vi skulle løse.

Et par medlemmer gik udenfor i mørket, men i spændende områder (fx Birgit og Henrik var i Bycentret, og Kira og Martin var først i P-huset og derefter øvede de sig lidt med panorering ved trafikkrydset), mens andre blev i klublokalet.

Til sidst var der mulighed for at vise nogle af sine skud og forklare, hvordan kameraet var udstillet og hvilke erfaringer, der var gjort.
Alt i alt en fin aften!

Mange tak Stephan, for din gode indsats!

Her kan du se alle billeder fra kurset:

[justified_image_grid preset=2 thumbs_spacing=5 row_height=150 link_title_field=off img_alt_field=off download_link=no caption=off mobile_caption=off lightbox=colorbox mobile_lightbox=photoswipe lightbox_max_size=et-pb-portfolio-image-single max_rows=1 ng_gallery=101] 

og mere…