Generalforsamling

Generalforsamling

Så blev det igen tid til klubbens generalforsamling.

Omkring ca. 26 medlemmer havde fundet vej til klublokalet.
Formanden, Steen, præsenterede efter valget af Dani som dirigent sin beretning, hvad der skete i 2023 i klubben.
”Det var ret meget og imponerende, hvad vi gør”, sagde et af vores nye medlemmer.
Derefter fulgte kasseren Oles præsentation af klubbens reviderede regnskab for 2023 og budgettet for 2024.

LarsA, Monica og Kira havde efter en god lang indsats valgt at træde ud af bestyrelsen – tak til jeres indsats!
Ind blev valgt Dani, Hanne og NielsKJ til bestyrelsen – hjertelig velkommen!!!
Bestyrelsen konstituerer sig i starten af April.

Derefter blev der valgt bilagskontrollant og –suppleant; det blev Arne og Kurt – mange tak for det.

Efterfølgende blev der uddelt et spørgsmålsark til hvert deltager, hvor bestyrelsen vil gerne høre om medlemmernes ideer, forslag og anbefalinger.
Resultatet bliver drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

Så var der indkommende forslag det næste emne.
Martin forslog, at der skulle indkøbes nogle fotoudstyr til portrætfotografering. Forslaget blev nedstemt.
Dani forslog at ved klubbens interne fotokonkurrencer skulle “frit emne” være på papir (lige nu skifter det mellem frit og fast emne med papir og digital). Hun trak sit forslag tilbage, og det blev overdraget til diskussion i bestyrelsen.

Der blev også talt om andre småting – alt i alt igen meget givende for os alle!
Tusind tak for denne aften.

Rediger et billede

Rediger et billede

En gang om året afholder vi en klubaften, som vi kalder ”Rediger et billede”.
Det var så i aftes.

Ideen er, at hver deltager (af medlemmerne) sender en RAW-fil og sin egen redigerede udgave af det samme billede til Ole (kasseren).
Ole deler hver deltagers billede ud til 2 andre deltagere.
De andre to redigerer billedet efter deres smag, og sender dem tilbage til Ole.

På klubaftenen viser Ole først RAW-filen, derefter de 2 billeder fra de andre og til sidst fotografens selv redigeret billede.

Meningen er, at man kan fortælle, hvad man har gjort med sin redigering (fx konverteret til sh, beskåret, tilføjet noget, lyset/dæmpet osv).
Det er hver gang meget interessant at kunne se, hvor forskellige vi er, og man lærer hver gang noget nyt (eller bliver mindet om igen).

På denne aften viste Ole billederne fra i alt 17 deltagere – altså næsten 70 billeder!
Spændende.

Til sidst åbnede Kurt en diskussion om hvad formålet er med øvelsen.
Årsagen var, at et par billeder havde fået tilføjet nogle andre mennesker / ansigter osv.
Kurt mente at det kunne man kalde ”kreativ” redigering, men at det ikke var målet med øvelsen.
Og ja, der havde han ret.
Til næste gang vil bestyrelsen overveje rammerne for øvelsen, som alle deltagere syntes var givtig.

Tak for en god aften!

Visualisering af begreber

Visualisering af begreber

Før aftenens begyndelse indsamlede vores billedsekretær Lars A papirbillederne til vores første fotokonkurrence i år (”FK 1/24”) med emnet ”Skygger” (de digitale billeder med frit emne forgik jo via internettet).

I starten af klubaftenen selv præsenterede Lars A sin ide til at blive kreativ med sine billeder – med et fast emne.
Meningen er at øve sig i ”Hvordan visualiseres et begreb” (fx – træthed, glæde, ensomhed osv.).
Øvelsen er udenfor vores konkurrencer.
Den 25.4.24 vil alle medlemmer, som deltager, præsentere deres ”værker” digitalt.
Det bliver sikkert meget lærerig og spændende.

Derefter vistes alle 21. pladser fra vores sidste to fotokonkurrencer (FK 5/23 og FK 6/23) for at få feedback fra tilskuerne.
Det var planlagt at danne nogle små grupper, men da der var for få bærbars, viste Lars A billederne på lærredet, så alle kunne se billederne og afgive nogle konstruktive kommentarer.
Øvelsen lykkedes godt – fotograferne, som var med, fik gode tips og ideer.
Nogen gang kunne man jo godt følge dommernes bedømmelser og begrundelser, andre gange er det svært.

Alt i alt var det en god og igen lærerig aften!

Billedbedømmelse med Klaus

Billedbedømmelse med Klaus

I starten af klubaftenen mindede vores billedsekretær Lars A om, at vi stadig væk har nok plads for flere billeder, som vi gerne vil hænge op på gangen.
Da vi gerne vil bruge passepartouts-rammerne (40x50cm) flere gange, er det vigtigt, at opfylde de følgende krav:
– i jpg
– på den mindre side en oplysning af mindst 1080px
– kun i et af de følgende formater: 1:1 eller 2:3 (3:2) eller 3:4 (4:3)

På mandag, den 12.2. afholder vi igen en printaften, hvor der er muligheden for at få printet sit/sine billeder.

Så kom vi i gang med aftenen´s hovedemne – at øve os i billedebedømmelse, hvor vores medlem Klaus stod for.
Hvorfor gøre vi det?
Et af klubben´s mål er, at blive bedre med sine billeder.
Og netop derfor sætter vi os sammen nogen gange i små grupper, og hver deltager viser et af sine billeder, hvor han gerne vil have en feedback.

Altid er det konstruktiv, og der er nok plads til at diskutere sine indtryk og meninger.
Det gjorde vi så også i denne aften.

Efter pausen præsenterede hvert medlem foran alle sit billede og nævnte den feedback man fik.
Tilskuerne måtte derefter selvfølgelig også spørge og sige noget.

Alt i alt en igen lærerig og interessant aften.
Tak for det, Klaus!

Velkommen efter Juleferien – Foredrag om AI

Velkommen efter Juleferien – Foredrag om AI

Lige pludselig var jul og nytår forbi, og vi havde vores første klubaften i året 2024.
Vores bestyrelsesmedlem Monica forslog at invitere Jimmy Machon til emnet AI – og det blev til en spændende aften.

Jimmy kan man betegne som ”multitalent” – han er uddannet grafiker, men tager også billeder, laver videoer og pladecover til musikbranchen, og redigerer billeder for kendte brands.
Desuden er han sanger i et Depeche Mode-inspireret band.
Og han er ”Adobe Certified Expert & Certified Instructor”, så han har rigtig godt styr på fx Photoshop.

Emnet AI (Artificial Intelligence – eller KI – Kunstig Intelligens) er en stor mundfuld for de fleste af os.
Udviklingen inden for AI går hurtig, hurtigere end man kan følge med.

I fotoverdenen hjælper AI – når man har styr på programmerne – til fx at fjerne forstyrrende elementer, udvide billeder og tilføje objekter i billedet.

Jimmy viste os flere eksempler, som gjorde alle meget forbavsede og overraskede over hvad man kan gøre med teknikken.
Meget spændende!

På et tidspunkt tænker man om verden stadigvæk har brug for fotografer, når computere med deres smarte programmer kan simulere næsten alt i dag…
Men – fotografi er jo vores hobby, i hvert enkelt bestemmer selv, hvad der sker med sine billeder.
En smart måde er i hvert fald, at benytte teknologien (såfremt det er tilladt fx i konkurrencer), så kan man spare tid og gøre resultatet endnu spændendere.

Til sidst viste Jimmy en række andre programmer (altså ved siden af Adobe´s Firefly og diverse plugins), fx Leonardo og Midjourney.

Selvom foredraget først sluttede ca. 45 minutter efter vores sædvanlige tid, blev de fleste af de ca. 28 medlemmer i klublokalet.
Tusind tak Jimmy for dit meget lærerige og spændende foredrag!
Pyha!