Billedaften

Billedaften

Fotoklubben arrangerer med jævne mellemrum fototure til udvalgte lokationer.

Eksempler på ture er Sort Sol til Vadehavet, Jernbanebyen i København, Aftentur til Frederiksborg Slot osv. Ved disse ture udstikkes der ofte “benspænd”.
Benspændene er fotomæssige opgaver til turen – eksempelvis mindst 3 billeder med lang lukkertid, panorering osv.
Et stykke tid efter hver fototur laves der ‘efterkritik’ eller ‘bedømmelse’ af billederne.

Her inviteres et klubmedlem, der IKKE deltog i turen, til at præsentere turdeltagernes billeder.
Formålet er dels at lave præsentation af turene i klubben, dels at diskutere de tekniske sider af billederne; komposition, belysning osv.
Målet er at styrke klubmedlemmernes interesse i fotografering, samle medlemmerne til fælles klubaktiviteter, fremme den tekniske fotokvalitet, og at opøve fælles diskussion af hinandens billeder.

Senest præsenterede Dani billederne fra turen “København Street”, og Lisbeth præsenterede billederne fra “Bytur”.

Dani indledte med at vise de bedste 4 billeder af hvert benspænd:
Ben/fødder, minimalisme, kærestepar og sluttelig ”Alt det andet”.
Hun gik meget ind i de velkendte kompositionsregler (trekanter, ledende linjer, diagonaler, gyldne snit osv.), men også, hvad historien i billedet betød for hende.

Lisbeth begyndte med et udpluk af hendes ”yndlings”-billeder.
Hun fokuserede på lys og belysning, komposition og udtryk; også at vende billedet om, beskær eller fjerne nogle forstyrrende småting.
Spændende!

Dommerne var enig om, at det er nemmere at bedømme billeder, når der er et fastlagt emne.
Og det er en god måde, at fremvise billeder af vores fototure.
Mange tak for en god og lærerig aften, sagde de ca. 20 deltagere.

Generalforsamling

Generalforsamling

Vi afholdt årets generalforsamling med 21 deltagere.
Dani Håkansson var dirigent og styredes os sikkert gennem generalforsamlingen.

En vigtig begivenhed i året var, at vi er flyttet til nye lokaler i Løvdal Idrætscenter.
Lokaler, som vi er meget tilfredse med.

Der var fremsat et medlemsforslag om at gå bort fra papirbilleder til vores interne konkurrencer. Forslaget gav anledning til mange synspunkter, men blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen besluttede at afsætte midler til at anskaffe studieudstyr.

Rediger et billede

Rediger et billede

I aften havde vi en gammel kending på programmet: Rediger et billede.
Vi har lavet denne øvelse nu gennem nogle sæsoner – vi er blevet klart bedre til at få et godt udbytte af øvelsen.

Ole står for at indsamle billeder, fordele dem til deltagerne og fremvise dem i aften.
Og han mente, at vi også er blevet bedre til at aflevere billederne på den anviste måde.
Det viste sig dog under gennemgangen at vi var nogle stykker som havde fået afleveret en forkert udgave af deres eget redigerede billede (eller var det bare en test for tilskuerne…).

15 medlemmer deltog i øvelsen, og havde afleveret hvert et raw billede.
Hvert billede bliver så redigeret af 2 andre deltagere.

Vi ser først det uredigerede raw-billede, så gennemgår fotografen sin egen redigering.
Derefter ser vi de øvrige 2 redigerede billeder, og vi får forklaret, hvordan de blev redigeret.

Nogle billeder var stærkt udfordrende at redigere, mens andre var lidt nemmere at gå til.
Der blev vist stor kreativitet i redigeringen: spændende beskæringer, kreative flytninger af objekter, farvebehandling og kontrast.

Det er meget spændende for fotografen at se, hvad andre kan få ud af ens billede.
Og det er spændende at få en andens billeder at skulle forholde sig til og få noget interessant ud af.
Tak for en rigtig spændende (og underholdende) aften!

Velkommen efter juleferien

Velkommen efter juleferien

Årets første møde blev holdt i vores nye klublokale i Løvdalsvejens Idrætscenter.

De nye lokaler blev rigtig godt modtaget af vores medlemmer (der kom 30!), som startede med at få en lille rundvisning. Selve mødelokalet er pænt stort og dejlig lyst.
Derudover har vi vores eget rum til opbevaring af vores ting, og hvor vores printer også står.
Desuden er der er mindre mødelokale til mindre møder, workshops m.v. samt et køkken.
Gangarealet kan udnyttes til små gruppemøder og her har vi også et par borde stående, hvor vi bl.a. kan skære passepartout.

Aftenens program havde emnet “En dommers bekendelser”.
Lars A, Martin (som begge er RNF dommere) og Kira havde fået udleveret 6 meget forskellige billeder fra Monica, som de på skift skulle give deres bedømmelse af.
Det var uhyre interessant at høre, hvor forskelligt de tre bedømte det enkelte billede.
De lagde vægt på forskellige ting ved billederne og for flere billeders vedkommende var de meget uenige i bedømmelsen.
Det understeger, hvad vi tit taler om, nemlig at vurderingen af et billede er meget subjektiv.
Men det er samtidig meget lærerigt at høre.

I mødelokalet er der installeret en fin 4K projektor, som gengiver billederne meget flot og skarpt – den bliver vi meget glade for.

Efter en længere pause – der var meget snak og medlemmerne var tydeligvis meget glade for at træffe hinanden igen – blev vi præsenteret for en konkurrence, som Martin havde lavet med udgangspunkt på et website (kahoot.com), hvor medlemerne kunne logge sig ind via QR-koden via deres telefoner.
Der var 20 spørgsmål – både sjove og også lærerige.
Hvert spørgsmål tog udgangspunkt i et billede og der var fire svarmuligheder til hvert billede, som alle havde noget at gøre med optagesituationen – blænde, lukkertid, objektiv osv.
Der var 30 sekunder til at svare.

Kurt lagde sig meget hurtigt i spidsen, men midt i konkurrencen tabte han pusten og Dani kom op.
Men Kurt kom dog stærkt igen og vandt i flot stil.

Udover at det var sjovt at deltage i konkurrencen var den også meget lærerig, fordi man skulle bruge sin fotografiske viden for at finde det rigtige svar.
Tak til Martin for denne “leg” (systemet bliver sikkert brugt snart igen…).

Alt I alt var det en dejlig start på det nye år – vi ser frem til mange udbytterige og hyggelige arrangementer i 2023.

Juleafslutning 2022

Juleafslutning 2022

Vi havde vores sidste møde på Damgården i aften – vi flytter fra 1. januar 2023 til nye lokaler i Idrætscenter Løvdal – lidt længere henne af vejen.

Det var juleafslutning, så der var kage og slik i ret store mængder!
Vores formand, Steen, startede med at orientere om flytningen til de nye lokaler.
Vi får alt det med fra Damgården, som vi har brugt – en meget fin løsning.
Der var flere, som meldte sig til at hjælpe med at få flyttet, så alt er på plads i de nye lokaler inden jul – tak for det.

Derefter spurgte Monica om der var stemning for, at vi laver et arrangement/kursus for skoleelever i sommerferien 2023.
Flere meldte sig til – Monica står for at indkalde til planlægningsmøde.
Det bliver spændende.

Så gik vi over til at se billeder fra fototuren til Jernbanebyen.
Martin havde lavet et udvalg af billederne, som han gennemgik og gav fine kommentarer med på vejen.

Kira gennemgik svarene på den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført for nogle uger siden.
Svarene viser, at der generelt er tilfredshed med den måde klubben fungerer på.
Der er især meget stor tilfredshed med vores fototure og med Martins workshops.
Der er lidt forskellige holdninger til vores konkurrencer, men generelt tilslutning.
Der er stor efterspørgsel efter flere møder med billedkritik/-bedømmelse. 

Forårsprogrammet blev præsenteret af Ole.
To af vores medlemmer står for hver sin fototur – det er vi rigtig glade for.
Årets udlandstur går til Stockholm – der er allerede mange forhåndstilkendegivelser om at deltage.

Vi har i år indført et nyt tiltag – vi kårer “Årets foto”.
Det er udvalgt gennem en medlemsafstemning mellem de 11 billeder (serier undtaget), som har vundet en af vores konkurrencer i årets løb.
Lars A præsenterede resultatet, som blev:
billedet “Street Photographer” (vinderbilledet af FK 6/22 frit emne) af Monica Mahona
Nr. 2 vandt billedet “Blue Hour” fra FK 4/22 frit emne af Kasper Zeij, og
Nr. 3 vandt Walther Risom´s billede “Befrielse” fra FK 5/22 frit emne
Tillykke til jer med det flotte resultat.

Aftenens og årets højdepunkt var kåringen af “Årets fotograf 2022”.
Ib gennemgik resultatet af årets konkurrencer ved at vise placeringen fra nr. 10 til nr. 1.
Årets fotograf blev
Dani Håkansson!!!
Nr. 2: Lars Andreassen og
Nr. 3: Kasper Zeij
Et stort tillykke til Dani med det flotte resultat og til de to andres fine placeringer.

Vi ser frem til en spændende dyst til næste år i vores seks konkurrencer, og
vi ønsker jer alle God Jul og et Godt Nytår!!!

Fotos fra sidste fototure

Fotos fra sidste fototure

Aftenens emne var billeder fra de sidste to fototure til hhv. Vestre Kirkegård i august og til Kullen i september.

Lars A, der ikke havde været med på turen Vestre Kirkegård, havde udvalgt en række billeder fra turen.
Ud over at tage billeder fra området, skulle deltagerne også forholde sig til nogle benspænd, som Steen, der var turens tovholder, havde fastlagt. Benspændene var:
Skulptur
Statsministre
Særlige grave
Lars havde udvalgt en række billeder, som indeholdt ovennævnte benspænd, og kommenterede dem for både komposition og relevans.

Kira havde til opgave at vise og kommentere udvalgte billeder fra Kullen. Benspændene for denne tur var:
Tæt på
Fugl(e)
Kira havde også her udvalgt en række billeder og kommenteret dem.