Fotos fra sidste fototure

Fotos fra sidste fototure

Aftenens emne var billeder fra de sidste to fototure til hhv. Vestre Kirkegård i august og til Kullen i september.

Lars A, der ikke havde været med på turen Vestre Kirkegård, havde udvalgt en række billeder fra turen.
Ud over at tage billeder fra området, skulle deltagerne også forholde sig til nogle benspænd, som Steen, der var turens tovholder, havde fastlagt. Benspændene var:
Skulptur
Statsministre
Særlige grave
Lars havde udvalgt en række billeder, som indeholdt ovennævnte benspænd, og kommenterede dem for både komposition og relevans.

Kira havde til opgave at vise og kommentere udvalgte billeder fra Kullen. Benspændene for denne tur var:
Tæt på
Fugl(e)
Kira havde også her udvalgt en række billeder og kommenteret dem.

Dommer for en aften

Dommer for en aften

Aftenens tema var DOMMER FOR EN AFTEN, hvor tre medlemmer havde fået til opgave at bedømme billeder fra andre tre medlemmer af klubben.
Bedømmerne havde på forhånd fået udleveret en guideline for bedømmelse, som de kunne bruge, hvis de havde lyst.

Opgaven blev grebet an på forskellig vis.
En af bedømmerne fokuserede på, hvordan han ville have redigeret billederne, hvis han havde taget dem.
En anden brugte guidelinen som rettesnor for sin bedømmelse, mens den tredje dommer desværre var blevet forhindret i at deltage i klubmødet, så i stedet blev billederne diskuteret og bedømt i plenum, hvor alle de tilstedeværende medlemmer kom med deres forslag til redigering.
Det var ikke helt en bedømmelse, men alligevel meget lærerigt.

Rediger et billede

Rediger et billede

Nogle af vores medlemmer har engageret sig i et fotoprojekt, som går ud på at vores medlemmer samt fotografer fra Tanzania skal tage billeder, som illustrerer nogle af FN’s verdensmål.
Til brug for gruppens ansøgning om midler fra Udenrigsministeriet bidrog vi med, at hver enkelt udfyldte et spørgeskema, som skal give et indtryk af den almindelige viden om verdensmålene.

Derefter så vi de første billeder fra den portrætworkshop, som vi afholdt på Marienlyst Slot lørdag den 17. september.
Det var spændende at se, hvor forskelligt den enkelte fotograf kunne udnytte modellernes kvaliteter.
Modellerne var amatørskuespilere fra Hammermøllens Teatergruppe.

Derefter gik vi over til øvelsen “Rediger et billede”-
13 medlemmer havde hver afleveret et raw billede til øvelsen.
Hvert billede bliver så redigeret af 2 andre deltagere.
Vi ser først det uredigerede raw-billede, så fotografens egen redigering.
Derefter ser vi de øvrige 2 redigerede billeder.

Nogle billeder var stærkt udfordrende at redigere, mens andre var lidt nemmere at gå til.
Der blev vist stor kreativitet i redigeringen: spændende beskæringer, kreative flytninger af objekter, farvebehandling og kontrast.
Det er meget spændende for fotografen at se, hvad andre kan få ud af ens billede.
Og det er spændende at se de andres billeder og at skulle forholde sig til dem og få noget interessant ud af diskussionen om det enkelte billede.

Tak for en rigtig spændende aften!

SæsonstartFototur i nærområdet

Sæsonstart
Fototur i nærområdet

I aften kom vi endelig i gang med efterårssæsonen.
Vi mødtes i klublokalet og fik snakket med hinanden om sommeren, der gik.

Så blev vi sendt ud af formanden i lokalområdet for at tage billeder.
Vi fik udfordringer med os i form af disse benspænd:
Dyr, blomst, trekant og affald.

Derefter gik vi ud i området i mindre grupper eller alene.
Vejret artede sig rigtig fint – det holdt tørvejr med noget tordenbulder i det fjerne.
Det gav også et flot lys i skyerne.
Skyerne gjorde dog, at lyset ret hurtigt svandt ind, så det var ved at mørkne, da vi mødtes igen i klublokalet kl. 20.30.

Vi kiggede hver for sig vores billeder igennem og hver afleverede et billede pr. benspænd.
Derefter så vi billederne sammen, og der var ganske mange gode løsninger på benspændene.

Det var dejligt og hyggeligt at mødes igen, og vi ser frem til en god efterårssæson.

Sæson-afslutning

Sæson-afslutning

I aften afholdte fotoklubben sæson-afslutning.

Rigtig mange var mødt frem for at hygge sammen.
Først havde vi lidt info om vores nye lokaler på Løvdalsvej.
Derefter satte vi fokus på vores nye projekt, “En dag i Helsingør i kommune”.

Vores medlem Klaus holdt et fantastisk foredrag om symmetrier (fordi det er emnet af en af vores kommende fotokonkurrencer).

Da det jo var sidst klubaften inden sommerferien, var der pizza og lidt til halsen, og der blev hygget ude på gårdspladsen, hvor der blev slæbte stole ud for at nyde det dejlige juni vejr.

Da alle havde indtaget pizzaer og snakket, forsatte vi med klubaftenen.
Ole orienterede om det nye efterårs-program, og til sidst så vi på billeder fra vores tur til Dyrehaven og til Wien.

En rigtig hyggelig aften med mange medlemmer i sommer humør.
Vi glæder os til se jer alle igen på torsdag d. 5 august 2022!!!

Dommer for en aften

Dommer for en aften

I aften kunne Lars A præsentere resultatet af sidste års fotoprojekt: Havneliv – fra Nivå til Gilleleje.
Det er blevet til en flot fotobog på knap 100 sider.
Lars, Monica og Klaus har som projektgruppe redigeret den fine bog – og iøvrigt holdt styr på projektet henover 2021.
Tak til dem for deres store indsats – og til os alle med det gode resultat.

Aftenens program var en øvelse, hvor tre medlemmer optræder som dommere. Hver har fået udleveret tre digitale billeder fra nogle af medlemmerne og skal bedømme og vurdere de tre billeder.

Det var Lena, Hanne og Martin, som havde taget hvervet på sig.
Lars A fremlagde Martins bedømmelse, da han havde fået forfald.
Det var tre rigtig gode bedømmelser, som på hver sin måde kom godt rundt i billederne: Det subjektive indtryk, historien i billedet, teknisk kvalitet mv.
Det er en meget nyttig øvelse, som er med til at skærpe vores blik på egne billeder.
Tak til alle tre for indsatsen.

Efter en pause fortsatte vi med billedbedømmelse.
Vi delte os op i 4 grupper, som fik udleveret 5-6 papirbilleder, som gruppen skulle gennemgå og bedømme.
Det giver anledning til gode og interessante diskussioner.

Desuden bliver det også tydeligt, at der selvfølgelig er forskellige vurderinger af et billede – i bund og grund er det jo subjektivt, hvordan man synes om et billede, selvom man kan bruge forskellige hjælperegler og -skabeloner til at nå frem til et resultat.
Grupperne fremlagde til sidst de tre bedst vurderede billeder.
Det var både sjovt og lærerigt.

Tak for en fin aften.