Så blev det igen tid til klubbens generalforsamling.

Omkring ca. 26 medlemmer havde fundet vej til klublokalet.
Formanden, Steen, præsenterede efter valget af Dani som dirigent sin beretning, hvad der skete i 2023 i klubben.
”Det var ret meget og imponerende, hvad vi gør”, sagde et af vores nye medlemmer.
Derefter fulgte kasseren Oles præsentation af klubbens reviderede regnskab for 2023 og budgettet for 2024.

LarsA, Monica og Kira havde efter en god lang indsats valgt at træde ud af bestyrelsen – tak til jeres indsats!
Ind blev valgt Dani, Hanne og NielsKJ til bestyrelsen – hjertelig velkommen!!!
Bestyrelsen konstituerer sig i starten af April.

Derefter blev der valgt bilagskontrollant og –suppleant; det blev Arne og Kurt – mange tak for det.

Efterfølgende blev der uddelt et spørgsmålsark til hvert deltager, hvor bestyrelsen vil gerne høre om medlemmernes ideer, forslag og anbefalinger.
Resultatet bliver drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

Så var der indkommende forslag det næste emne.
Martin forslog, at der skulle indkøbes nogle fotoudstyr til portrætfotografering. Forslaget blev nedstemt.
Dani forslog at ved klubbens interne fotokonkurrencer skulle “frit emne” være på papir (lige nu skifter det mellem frit og fast emne med papir og digital). Hun trak sit forslag tilbage, og det blev overdraget til diskussion i bestyrelsen.

Der blev også talt om andre småting – alt i alt igen meget givende for os alle!
Tusind tak for denne aften.