Før vi begyndte klubaftenen, var der mulighed for at aflevere billeder til vores 4. klubinterne konkurrence i papir (frit emne), hvor Lars A, vores billedsekretær, modtog billederne.

I pausen lagde Kira, Marianne og Lena alle de afleverde billeder op på flere borde på gangen.
Derefter bedømte medlemmerne billederne.
Lena fik plads 1, plads 2 og 3 gik til Monica, NielsM og Lisbeth.
Det bliver spændende, hvad dommeren siger om en måned….

Så begyndte vi kl 19 med hovedemnet for aftenen.
For ca. 2 år siden afholdt Monica og Martin en workshop over Farver & Komposition.
Da det var et stort ønske, at gentage øvelsen, kom den nu igen på planen.

Der kom 17 klubmedlemmer, som blev opdelt i 4 grupper.
Hver gruppe fik tildelt et emne (Linjer, Farver, Det gyldne snit eller Former).

Der blev uddelt 12 billeder til hver gruppe, samt et lille kompendium om emnet.
Hver deltager skulle vælge 2 billeder, hvor de beskrev billedets (fx linjer) det emne gruppen havde gennem at tegne direkte på billedet.
Der blev tegnet med Whiteboard marker på det plast charteque billedet lå i.
Whiteboard markeren tørres nemt af plastik chartequet.

Derefter kunne man vise resultatet og dele tanker med de andre i gruppen.
Efter pausen præsenterede hver gruppe 2 billeder for alle medlemmer (via bærbar med tegntavle og projektor).
I grupperne og i plenum gav øvelserne gode diskussioner om komposition, linjer, farver og former osv. og hvordan disse indvirker på oplevelsen af et billede.
Godt gjort!

Til sidst viste Martin 2 af sine korte quizzes (”Hvad er rigtigt?”) – med dybdeskarphed og belysningstrekanten.

Tak for en fin aften!