Vi havde vores sidste møde på Damgården i aften – vi flytter fra 1. januar 2023 til nye lokaler i Idrætscenter Løvdal – lidt længere henne af vejen.

Det var juleafslutning, så der var kage og slik i ret store mængder!
Vores formand, Steen, startede med at orientere om flytningen til de nye lokaler.
Vi får alt det med fra Damgården, som vi har brugt – en meget fin løsning.
Der var flere, som meldte sig til at hjælpe med at få flyttet, så alt er på plads i de nye lokaler inden jul – tak for det.

Derefter spurgte Monica om der var stemning for, at vi laver et arrangement/kursus for skoleelever i sommerferien 2023.
Flere meldte sig til – Monica står for at indkalde til planlægningsmøde.
Det bliver spændende.

Så gik vi over til at se billeder fra fototuren til Jernbanebyen.
Martin havde lavet et udvalg af billederne, som han gennemgik og gav fine kommentarer med på vejen.

Kira gennemgik svarene på den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført for nogle uger siden.
Svarene viser, at der generelt er tilfredshed med den måde klubben fungerer på.
Der er især meget stor tilfredshed med vores fototure og med Martins workshops.
Der er lidt forskellige holdninger til vores konkurrencer, men generelt tilslutning.
Der er stor efterspørgsel efter flere møder med billedkritik/-bedømmelse. 

Forårsprogrammet blev præsenteret af Ole.
To af vores medlemmer står for hver sin fototur – det er vi rigtig glade for.
Årets udlandstur går til Stockholm – der er allerede mange forhåndstilkendegivelser om at deltage.

Vi har i år indført et nyt tiltag – vi kårer “Årets foto”.
Det er udvalgt gennem en medlemsafstemning mellem de 11 billeder (serier undtaget), som har vundet en af vores konkurrencer i årets løb.
Lars A præsenterede resultatet, som blev:
billedet “Street Photographer” (vinderbilledet af FK 6/22 frit emne) af Monica Mahona
Nr. 2 vandt billedet “Blue Hour” fra FK 4/22 frit emne af Kasper Zeij, og
Nr. 3 vandt Walther Risom´s billede “Befrielse” fra FK 5/22 frit emne
Tillykke til jer med det flotte resultat.

Aftenens og årets højdepunkt var kåringen af “Årets fotograf 2022”.
Ib gennemgik resultatet af årets konkurrencer ved at vise placeringen fra nr. 10 til nr. 1.
Årets fotograf blev
Dani Håkansson!!!
Nr. 2: Lars Andreassen og
Nr. 3: Kasper Zeij
Et stort tillykke til Dani med det flotte resultat og til de to andres fine placeringer.

Vi ser frem til en spændende dyst til næste år i vores seks konkurrencer, og
vi ønsker jer alle God Jul og et Godt Nytår!!!