Vi afholder jævnligt en klubaften med emnet ”Dommer for en aften”.
Ved disse aftener kommenterer 3 “dommermedlemmer” hver 3 billeder fra 3 andre medlemmer.
‘Turen’ som ‘dommer’ og fotografer der lægger billeder til, er efter frivillighedsprincippet – ‘hvem har lyst’.

Ideen med “Dommer for en aften”, er at blive mere bevidst om, hvad et godt billede er, hvorfor det er godt, og hvad der trigger beskueren, når man kigger på et billede.

Denne gang meldte Kurt, Lena og Torben O sig som dommere.
De havde alle 3 arbejdet grundigt med opgaven, og talte både om billedernes tekniske aspekter og deres personlige oplevelser med billederne.

Det var spændende at lytte til og ikke mindst at følge deres tanker og indtryk.
Selvfølgelig – og det oplever vi jo løbende – var der forskellige holdninger, og for nogle var det mere det tekniske, for andre mere det kunstneriske.

Alt i alt var det en god og spændende aften.
Mange tak til jer 3 for jeres indsats!