Fotoklubben arrangerer med jævne mellemrum fototure til udvalgte lokationer.

Eksempler på ture er Sort Sol til Vadehavet, Jernbanebyen i København, Aftentur til Frederiksborg Slot osv. Ved disse ture udstikkes der ofte “benspænd”.
Benspændene er fotomæssige opgaver til turen – eksempelvis mindst 3 billeder med lang lukkertid, panorering osv.
Et stykke tid efter hver fototur laves der ‘efterkritik’ eller ‘bedømmelse’ af billederne.

Her inviteres et klubmedlem, der IKKE deltog i turen, til at præsentere turdeltagernes billeder.
Formålet er dels at lave præsentation af turene i klubben, dels at diskutere de tekniske sider af billederne; komposition, belysning osv.
Målet er at styrke klubmedlemmernes interesse i fotografering, samle medlemmerne til fælles klubaktiviteter, fremme den tekniske fotokvalitet, og at opøve fælles diskussion af hinandens billeder.

Senest præsenterede Dani billederne fra turen “København Street”, og Lisbeth præsenterede billederne fra “Bytur”.

Dani indledte med at vise de bedste 4 billeder af hvert benspænd:
Ben/fødder, minimalisme, kærestepar og sluttelig ”Alt det andet”.
Hun gik meget ind i de velkendte kompositionsregler (trekanter, ledende linjer, diagonaler, gyldne snit osv.), men også, hvad historien i billedet betød for hende.

Lisbeth begyndte med et udpluk af hendes ”yndlings”-billeder.
Hun fokuserede på lys og belysning, komposition og udtryk; også at vende billedet om, beskær eller fjerne nogle forstyrrende småting.
Spændende!

Dommerne var enig om, at det er nemmere at bedømme billeder, når der er et fastlagt emne.
Og det er en god måde, at fremvise billeder af vores fototure.
Mange tak for en god og lærerig aften, sagde de ca. 20 deltagere.