8 medlemmer mødte op søndag formiddag i kirketiden, hvor vi havde en lille workshop med PhotoShop på programmet.

På vores fine tv monitor i vores nye fotoværksted prøvede vi at se på nogle få funktioner i det store og komplicerede program.
Vi så på den vigtige ”kurve” funktion for at korrigere/redigere i billedet. Vi prøvede at lægge et lag hen over vores første billede og vi prøvede at afmaske dele af billedet som ikke skulle bestå af to lag.

Endelig prøvede vi at klone et uønsket område væk.
Hermed var vi færdige med den lille workshop og der var rigeligt materiale til at gå hjem og øve sig på. Jeg synes at vi alle havde en hyggelig formiddag.
(Walther)

Mange tak for dit godt initiativ – det skal i hvert fald gentages!!!
(Martin)