Vi er nået til slutningen på en forårssæson, hvor coronaen har lagt sine store begrænsninger på vores aktiviteter.
Vi har måttet gennemføre mange møder via Zoom, men har dog også haft en række udendørs arrangementer.
Og nu er vi heldigvis tilbage til normal mødeform.

Formanden gennemgik efterårets program – og vi glæder os til at gennemføre en normal efterårssæson.

Vi har ikke rigtig haft lejlighed til sammen at se på billeder fra vores fototure, så vi så billederne fra turen til Dragør og de mange billeder fra Bornholmsturen – dejligt på den måde at genopleve turene.

Der har været problemer med at få afholdt møder på Zoom i havnegruppen, så Lars Andreassen benyttede lejligheden til at gøre status for projektet og lægge linjer ud for det kommende arbejde.

Vi har et par sommerarrangementer i juli, men ellers ses vi igen den 5. august til starten på efterårssæsonen.

God sommer!!