I aften gennemførte vi for anden gang i dette efterår vores lille øvelse med at redigere en andens billede.

Men først orienterede formanden om status vedr. vores lokale. Vi skal regne med at være ude af Fællessalen den 1. januar 2020.

Bestyrelsen har været til et møde med kommunen den 13. november.
Det var super konstruktivt og positivt. Vi afleverede en ” ønskeliste” over, hvad vi har behov for.
Der var fra kommunens side et stort ønske om at kunne give os, hvad vi skulle bruge.
Det blev oplyst, at kommunens ejendomsplan ikke kunne levere selvstændige rum til foreninger, og dette var et af vores ønsker.
Vi blev stillet en rigtig god lokalitet i udsigt, hvor der er et område, hvor kommunen var villig til at stille en væg op, så vi kunne få et rum til vores ting. (læs: et lille atelier).
Vi vil efter den 22. november få besked, om lokaliteterne kan stilles til rådighed for os.

Derefter gik vi igang med redigeringsøvelsen. 14 medlemmer havde denne gang afleveret et billede til redigering. Disse 14 medlemmer har så hver fået to andre billeder til redigering.


Vi startede med at se det originale, uredigerede billede og derefter fotografens egen redigering efterfulgt af de to andres udgaver. I flere tilfælde var det meget interessant at se, hvor forskellige resultater, der kan komme ud af det samme uredigerede udgangspunkt.

En rigtig spændende øvelse, som rigtig kan sætte den enkeltes kreativitet i gang. Og det er spændende at se, havd andre kan få ud af ens billede.

Tak for en fin aften…..

Her kan du se alle billeder fra klubaftenen:

[justified_image_grid preset=2 thumbs_spacing=5 row_height=150 lightbox=colorbox mobile_lightbox=photoswipemobile_caption=off lightbox_max_size=et-pb-portfolio-image-single max_rows=1 ng_gallery=109] 

og mere…