7 af klubbens medlemmer har i den sidste weekend af marts 2022 besøgt Hornbogasjøn.
Her overnattede 11.600 traner, på deres træk mod nord.

Søndag var klubbens medlemmer forbi silverfaldet, og her har de også besøgt domkirken i Skara.
Se her nogle af de sjoveste og bedste skud!
(Kira)