Det var en glædens dag -JUHU!!!!

Endelig kunne vi mødes i vores klublokale efter 3 lange måneders nedlukning på grund af coronakrisen – en meget stor lettelse.

Der blev selvfølgelig gjort særligt rent på borde og stole inden medlemmerne ankom, og håndsprit var stillet frem.

Vi brugte denne første mødeaften til at afholde den generalforsamling, som var blevet udskudt fra den 19. marts.

20 medlemmerne deltog i generalforsamlingen – Stephan Jensen fungerende som en meget stringent og kompetent dirigent – tak til ham for det.

I formandens beretning var der særligt fokus på klubbens flytning til Damgården – det har været et godt bytte, klubbens 10 års jubilæumsarrangement i april 2019 samt tilpasningen af klubbens aktiviteter til coranatidens vilkår, så vi på trods af det har kunnet opretholde et interessant aktivitetsniveau i klubben.

Det var tydeligt, at de fremmødte var glade for at se hinanden igen og vi ser alle frem til de kommende klubaktiviteter.

Vi glæder os på de kommende fælles klubaftener, workshops, foredrag, fototure osv.!!!