I dag var vi mange, som på trods af et gråt og fugtigt vejr havde lyst til at gå på opdagelse i nærområdet ved vores nye klubhus.


Vi fik en fin guidening af Lars Wichmand, som er bondemand på en af gårdene i udkanten af Vestkilen, som er et stort overdrevsareal vest for Klostermosevej og som grænser op til Haveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej og Teglstrup Hegn.


Vi gik først ad Løvdalsvej hen mod Teglstrup Hegn og gjorde ophold ved den ejendom, Løvdal, som givet navn til “vores” vej.
Den ejes af kommunen, er sat til salg. Ladebygningerne var ret forfaldne.


Derefter gik vi rundt i Teglstrup Hegn – den allersydligste del, som også her er en meget smuk og varieret skov.
Da man ikke længere oprenser grøfterne og har afbrudt nogle drænrør opstår der store og små søer og vådområder, som skal være med til øge biodiversiteten i skoven. På samme måde er der også skabt nye småsøer og vådområder i Vestkilen.

Lars viste os et sted, hvor skoven går over i Vestkilen, og hvor der er store chancer for at se rådyr om morgenen og aftenen.

Turen åbnede vores øjne for, at vi har et meget spændende nærområde med mange fotomuligheder på både korte og længere fototure.


Vi sluttede en dejlig og hyggelig tur af med at spise den medbragte mad i Vognporten.
Tak til Viggo som sørgede for, at vi fik Lars som guide – og selvfølgelig mange tak til Lars for hans gode fortællinger undervejs.

Her kan du se alle billeder fra fototuren:

[justified_image_grid preset=2 thumbs_spacing=5 row_height=150 link_title_field=off img_alt_field=off download_link=no caption=off mobile_caption=off lightbox=colorbox mobile_lightbox=photoswipe lightbox_max_size=et-pb-portfolio-image-single max_rows=1 ng_gallery=126]

og mere…