Vi var i dag på fototur til Hellebæk Kohave.
Da vi selvfølgelig skal overholde corona restriktionerne, var vi på forhånd opdelt i fire grupper på 4 eller 5, og således at holdene mødtes og afgik fra parkeringspladsen med 10 minutters mellemrum.
Og hver gruppe gik ad forskellige ruter, så vi ikke kom i nærheden af hinanden.
Det fungerede helt efter planen.

Vejret var ikke det allerbedste – et helt gråt skydække, som der ikke kom nogen sprækker i.
Det ville have været rart med lidt sollys.
Til gengæld var det vindstille, så det føltes ret mildt at gå rundt i området.

Kohaven er et meget smukt område med et meget varieret landskab dannet i istiden.
Dvs. et meget bakket terræn med skove, søer, en højmose og græsenge.

Ole havde defineret tre benspænd for os: flora, fauna og frit emne.
Til hver kategori kan der afleveres tre billeder pr. fotograf.
Der bliver efterfølgende udpeget det bedste billede pr. kategori.
Det var især en udfordring med emnet fauna – der var ikke meget dyreliv, næsten ingen fugle – men heldigvis var der en del køer på græs.

Det var dejligt at kunne komme på en fælles fototur på denne måde.