Så er vi i gang med klubaftenerne, og genoptog det eksterne foredrag med Per Vindis fra Gilleleje, som gennem de sidste 13 år har fotograferet svampe, botanik, fugle og sommerfugle.

Aftenens hovedvægt var på fuglefotografering, og Per viste os nogle aldeles enestående billeder.
Han havde mange gode råd undervejs og fik nok det ret vanskelige område til at fremstå lidt for let; selvom han flere gange gjorde det klart, at tålmodighed var en kærneydelse.

Hans billeder var – efter bogen, som han sagde – uden menneskeskabte genstande som foderbræt og telefonpæle.
Teknisk gik han kompromisløst efter det bedste såvel i optik som i kamera; hvor Per lagde vægt på at få et autofokus system, det fangede og fastholdt det nærmeste i billedet og som kunne følge med i hurtige situationer.
Han fremhævede betydningen af mange og hurtige serieskud i kritiske situationer; men frarådede at man serieskød næsten statiske motiver af hensyn til det påfølgende redigeringsarbejde.

Per brugte den velkendte Lightroom teknik med at frasortere i første gennemsyn for ikke at spilde tid på de dårligere skud – og for ikke at fylde harddisken,og brugte teknikken med at klone de basale redigeringer, før han finpudsede de enkelte, udvalgte pletskud.

Alt i alt en meget udbytterig aften.
Vi kan bare anbefale Per som foredragsholder.

(Valdemar Klauber)