Aftenens tema var DOMMER FOR EN AFTEN, hvor tre medlemmer havde fået til opgave at bedømme billeder fra andre tre medlemmer af klubben.
Bedømmerne havde på forhånd fået udleveret en guideline for bedømmelse, som de kunne bruge, hvis de havde lyst.

Opgaven blev grebet an på forskellig vis.
En af bedømmerne fokuserede på, hvordan han ville have redigeret billederne, hvis han havde taget dem.
En anden brugte guidelinen som rettesnor for sin bedømmelse, mens den tredje dommer desværre var blevet forhindret i at deltage i klubmødet, så i stedet blev billederne diskuteret og bedømt i plenum, hvor alle de tilstedeværende medlemmer kom med deres forslag til redigering.
Det var ikke helt en bedømmelse, men alligevel meget lærerigt.