”Gudskelov vi var i god tid”! var vi fire, Torben, Finn, Martin og Svend Erik enige om. Klokken var blevet 10 og vi havde stadig ikke fundet spottet, stedet hvorfra vi ville fotografere rallyet.
Løbet startede kl 12, det tidspunkt var bare ikke angivet nogen steder. I rallyverdenen er det bare noget man ved.
Vi havde gættet på kl. 9 haha, så vi var i god tid i Kalundborg.
Her kørte vi til hovedsponsors sted, Bilcentret Peer Glad.
De gav os løbskort med angivelse af steder og tidspunkter, hvor rallyet ville passere. Ikke mindst gjorde snakken hos sponsor os klogere på arrangementets opbygning.

Martin havde samlet Torben og Svend Erik op på Nivå station kl. 7.30, og Finn, der kom fra Frederiksberg, hoppede ombord kl 8 på den aftalte tankstation.
Klokken 9 hos sponsor havde vi således alle været ’på vej’ fra vores respektive hjem i to timer.
Det ville blive en lang dag…..

Humlen i den lære, var, at løbsruten først blev offentliggjort kl 7 samme dags morgen, som løbet skulle finde sted.
Dét så deltagerne ikke skulle kunne træne på ruten før løbet. Derfor startede løbet først kl 12. På den måde fik deltagerne, især navigatørerne, 5 timer til at gennemkøre ruten og lave notater om sving og hastigheder på de forskellige strækninger.
Det ved vi til næste gang.

Held i uheld gav os på den måde rigelig tid til at finde vores fotospot.
Det viste sig også at blive nødvendigt!
Kl. næsten-12, efter knap tre timers ihærdig kørsel rundt i søgen efter steder, hvorfra vi måtte fotografere (efter anvisninger fra adskillige officials), havde vi lokaliseret vores fotospot.
Det blev til en længere køretur rundt end man forestiller sig, for da ruten blandt andet foregik på offentlig vej, var der masser af afspærrede veje.
Dem måtte vi søge alternativer til, for at komme rundt i landskabet.
Den medbragte iPad med sin større skærm, viste sig uvurderlig til kortlæsning, og Google maps på telefonen var lige så uvurderlig for at navigere rundt i det afspærrede landskab.
Endelig, og velfortjent efter lokalisering af vores fotospot, kunne den medbragte frokost indtages i en mindre skovtykning, inden kameraerne skulle i aktion ved 13.30-tiden – det forventede tidspunkt for rallyets passage i grusgraven, vi havde valgt.

Det blev en lang, hyggelig, god dag i støv og motorlarm, med gode ’skud’ og masser af muligheder for at nyde sportsfotografering og allehånde fototeknikker – panorering som den nok vanskeligste kunst.
Som nævnt var det også en lærerig dag.
Næste gang må vi ansøge løbsarrangørerne om fotoakkreditering, så vi får flere og bedre muligheder for at bevæge os rundt på løbsruten. Det vil give mere varierede fotografiske muligheder.
Objektiver med brændvidde i området 70-400mm passer godt til denne type sportsfotografering.
Afhængig af vejret – vi havde høj sol – kan et 1-5 stop eller 6-stop ND filter også anbefales til panorering og andre effektoptagelser.