Fredag den 9. september 2022 afholdt fotoklubben projektet “En dag i Helsingør Kommune”.

Over de 24 timer fra midnat torsdag/fredag til midnat fredag/lørdag, fotograferede 14 medlemmer af klubben dagligdags aktiviteter i kommunen.
Det handlede bl.a. om plejehjem, sport, skoler, arbejdspladser, gadeliv, færgerne, togstation m.m.

I fotogruppen er der enighed om at det var et godt, relevant og spændende projekt, og at det er en projektform – 24 timers indsats – der kan gentages, både i byen og i andre sammenhænge.
Især fremhævede gruppen, at der nu er en skabelon for et fremtidigt projekt.

Martin og Svend Erik stod for den praktiske tilrettelæggelse af projektet, herunder arbejdet med at skaffe fototilladelser fra virksomheder, DSB, færgerne osv.
De vil udarbejde forslag til udkomme af projektet – udstillinger, evt. bog, hjemmeside m.m.

Set i bagspejlet bød projektet på en række nye indsigter for gruppen:
• Billederne skal have et klart formål/objekt med ’action’ (dvs at der skal være som muligt mennesker med på billederne)
• Projektet producerede et tilstrækkeligt antal billeder af høj kvalitet – der er dog en vis tilfældighed i billederne
• En større spredning på antal og typer af virksomheder, der blev besøgt, er ideelt
• 24 timer er en god periode – spændende med døgnets rytme, og samtidig en overskuelig tidshorisont
• Fredag er ikke den bedste dag, da mange arbejdspladser lukker tidligt – bedre med en dag midt i ugen.
• Det dårlige vejr om natten/formiddagen var udfordrende for projektet
• Årstiden, september, blev foreslået rykket til maj/juni da der er bedre og længere dagslys
• Det blev klart for alle, at denne type projekt er krævende i tid til planlægning
• Det er ønskeligt at flere deltager i planlægningen, herunder også at det gøres klart at hver fotograf også selv kan arrangere aftaler med virksomheder og andre steder
• Dette at man som fotograf skulle præsentere sig overfor en arbejdsplads og var ’på’ som fotograf var nyt
• Denne type projekt kræver tid for fotograferne – tid til at bevæge sig rundt på forskellige arbejdspladser og mellem lokationer, og tid til at reflektere over de typer af billeder man vil tage.
• For dem i gruppen der arbejdede på dagen oplevedes stress ift tid til fotoprojektet
• Der skal være klarhed om hvem målgruppen for projektet er
• Der skal være klarhed om hvad produktet af projektet skal være -eks. bog, udstillinger osv.
• Visitkortet blev ikke brugt af mange, men fungerede godt for dem der brugte det