Ib har været medlem i fotoklubben siden 2013.
Den 16.3.23 blev sidste gang vi så Ib til klubaften.
Derefter fik hans sygdom desværre alvorligt tag i ham, og han gik bort en måned senere med sin familie ved sin side.

Fra første dag var han et flittigt og stærkt engageret medlem i fotoklubben.
Derfor var det oplagt at Ib blev valgt ind i bestyrelsen, hvor han lagde mange kræfter rollerne som sekretær og næstformand.
Ib blev 78 år gammel, men trods sin alder var han til det sidste meget aktiv, og deltog f.eks. i et Photoshop kursus for 3 måneder siden.
Nysgerrighed og åbenhed prægede ham – især hvad angik nyt fotogrej.
Hans åbenhed gjorde også, at man kunne tale med ham om alt muligt, og han var åben for nye tanker og ideer.

Ib deltog i rigtig mange konkurrencer, hvor han ofte var tovholder for de øvrige klubmedlemmers deltagelse.
Han lagde et stort arbejde i afvikling af konkurrencer som eksempelvis Region Nord Foto, FIAP og SDF.

Ib var altid med i forberedelserne af de forskellige konkurrencer, hvor han og jeg talte om hvilke billeder vi hver især skulle deltage med.
Ib var opmærksom på hvordan man som fotograf kan “se sig blind” på sit eget billede.

I klubregi stod Ib for arrangement af adskillige fototure i de københavnske og nordsjællandske områder. Der var to kendetegn ved Ibs fototure; deres detaljerede tilrettelæggelse med kort, fortællinger og aftaler til besøg hvor nødvendigt, og så hans forunderlige evne til altid at sørge for godt vejr på ‘hans’ fototure. Det var varemærker for Ib-turene.

Som person var Ib altid positiv og en utrolig god samtalepartner.
Der var respekt om Ib, og hans ord havde altid stor vægt.
Selvom Ib talte meget behageligt, var der aldrig tvivl om hans holdning til specifikke emner.

Ib og hans kone har været med på alle klubbens “udenlands” ture, til Prag, Berlin, Budapest for blot at nævne nogle få.

Ib vil blive stærkt savnet i klubben.
Ære være hans minde.