Før aftenens møde var der et møde for deltagerne i projekt “En dag i Helsingør Kommune”.
Vi blev enig om, at det havde været en meget fin oplevelse at deltage i projektet og at fotografere på dagen.
Stor ros til Martin og Svend Erik for den grundige forberedelse og organisering af projektet!

Der var en længere diskussion af, hvad projektet skal munde ud i:
et galleri på hjemmesiden, en fotobog, udstilling(er) eller andet.
Det er en læring af projektet, at vi i kommende projekter skal være mere præcise med at beskrive målgruppe, formål og kommunikation af et projekt.
Konklusionen blev, at der under alle omstændigheder kommer et galleri for projektet på hjemmesiden, og at yderligere formidling overvejes.

Derefter så vi deltagernes bedste billeder.
Og der var mange rigtig gode billeder og en stor variation i steder, situationer og motiver.
Meget spændende.

Så er vi kommet til bedømmelsen af årets sidste konkurrence, FK 6/22.
Dommeren denne aften var Palle Bruselius, medlem af RNF og har tidligere været formand/medlem af Lejre Fotoklub.

Palle var en spændende dommer (tidligere pressefotograf).
Det lykkedes ham at få en historie ud af (næsten) hvert eneste billede på en konstruktiv og interessant måde.
En god oplevelse!

Han startede med frit emne.
Resultatet blev:
Nr 1 Monica Mahona
Nr 2 Martin Schaffer
Nr 3 Monica Mahona

Et stort tillykke til jer.

Efter en pause fik hans bedømmelse af Fast Emne: Efterår.
Resultatet blev:
Nr 1 Dani Håkansson
Nr 2 Walther Risom
Nr 3 Klaus Helmer

Også stort tillykke til jer.

Tak for en fin aften.