Efter at vores billedsekretær, Lars A, havde indsamlet papirbillederne til vores sidste interne foto konkurrence i år (FK 6/23), stod ”Bedømmelse af billeder” på dagsordenen.

Vi dannede 4 små grupper hver med 3-4 medlemmer.
Lars A viste et billede fra en tidligere intern foto konkurrence.
Hver gruppe diskuterede hvordan man kunne have beskåret eller redigeret billedet anderledes.

Derefter præsenterede et medlem af hver gruppe de forslag gruppen var nået frem til.
Der kom anbefalinger til fx beskæring, konvertering til s/h, fjernelse eller dæmpning af lyset nogle steder osv.
Det var konstruktive forslag, som fotograferne tog godt imod.
Man er jo mest forelsket i sine egne billeder, og det er en værdifuld gave at få, når andre giver konstruktive kommentarer og anbefalinger.

Øvelsen blev gentaget flere gange, indtil vi sagde ”Tak for i aften”.