Auktion af Ibs fototing
Lisa, Ibs kone, havde velvilligt donoret 5 fotostativer til klubben, som Ib havde brugt.
Stativerne fremstod nærmest som nye, hvilket blot understregede den omhyggelighed Ib havde med sine ting.
Bestyrelsen besluttede at auktionere stativerne bort til klubmedlemmerne, og lade indtægten tilfalde klubkassen.

Ole og Svend Erik arrangerede auktionen, hvor de inden da havde fotograferet og præsenteret stativerne på klubben´s intern blog.
De havde også undersøgt brugtpriser på stativerne, således der under auktionen ville være ønskelige salgspriser for emnerne.

Ca. 20 medlemmer var mødt op; Svend Erik agerede auktionarius mens Ole noterede salgspriser og købere.
Stativerne ‘fløj’ afsted – der var stor interesse, og ligefrem kamp om flere af dem.

Auktionen endte med 2.500 kr. til klubkassen, gode grin undervejs i salgsprocessen og glade købere.

Sort-hvid fotografering og billedredigering
Torben Overgaard og Lars Andreassen fortalte om og viste eksempler på teknikker ved sort-hvid fotografering.

Teknikkerne omhandlede kameraindstillinger, fotografering under forskellige lysforhold, ligesom redigering i diverse software programmer blev gennemgået.

Tak for en bevæggende og informative aften.

(Svend Erik)