Bedømmelse MiniMaraton 1/22

Bedømmelse MiniMaraton 1/22

Claus Strøm Madsen fra fotoklubben Prisme 82 i Hillerød var inviteret til at bedømme vores første Minimaraton i år, som fandt sted i Gilleleje i starten af April.

Dommeren lavede en meget fin bedømmelse – han lagde meget vægt på kreativitet, udtryk, og fortælling af en historie (altså sådan skal det være).
Vi kunne godt følge med i hans tankegange, mens han viste de 5 bedste pladser i hvert kategori.

Vinderne blev:
”Trappe”: Carsten Olsen
”Tag”: Lisbeth
”Bro”: Svend Erik
”Hjul”: Lisbeth
”Værktøj”: Carsten Olsen
”Flag/vimpel”: Steen
”Sprækker”: Monica
”Krom”: Carsten

I den samlede konkurrence blev resultatet:
1. Carsten Olsen
2. Lisbeth
3. Jørgen
Hjertelig tillykke til jer!
Rigtig flot lavet!!!!

Efter pausen fortalte Claus noget om den særlige RegionNord Foto- gruppe om Analogfotografering.
Han går jo meget op i emnet – han fremkalder også filmene selv, og derefter bliver de scannet til videre digitale redigering og visning.

Det er i hvert fald et område, som nogle af os skulle kigge nærmere på.
Når man fotograferer analog i dag, så får man jo delvis det ”gamle look”, men med aktuelle motiver – som giver en spændende blanding.

Måske er det et forsøg værd, at prøve dette spændende emne.

Vi siger i hvert fald ”Mange tak, Claus” for dit besøg og din fine bedømmelse!

Bedømmelse FK 2/22

Bedømmelse FK 2/22

Før aftenens møde var der indkaldt til det første orienterende møde om klubbens næste projekt: “En dag i Helsingør”.
Martin og Svend Erik er tovholdere for projektet, og de gennemgik ideen og projektbeskrivelsen bag projektet.
Der var stor opbakning til projektet blandt de fremmødte, men også en række kommentarer og opmærksomhedspunkter til den videre planlægning.
Først og fremmest er det nødvendigt med en hel del flere deltagere end de 8 fremmødte.
Da vi senere startede aftenens møde var der heldigvis stor tilslutning til at deltage.
Det blev besluttet, at projektet foregår den 9. september 2022.
Der kommer et planlægningsmøde i slutningen af maj, hvor vi kan komme mere ned i detaljen af projektet.

Aftenens programpunkt var bedømmelse af FK 2/22, hvor Jesper Andersen fra Fotoakrobaterne var dommer.
Han startede med at gennemgå de 29 papirbilleder til frit emne.
Der var grundige kommentarer til alle billederne.
Resultatet blev:
1. plads: Jes Brodersen
2. Plads: Dani Håkansson
3. Plads: Lena Olesen

Efter en pause kom turen til de digitale billeder med emnet: “Farven grøn”
Medlemmerne havde udvist stor iderigdom i de 32 afleverede billeder.
Også her fik alle billederne en grundig kommentar.
Resultatet blev:
1. plads: Carsten Olsen
2. Plads: Lars Andreassen
3. Plads: Lena Olesen

Et stort tillykke til alle vinderne og tak til deltagerne for mange spændende billeder.
Jesper lagde især stor mærk til, at man ikke skal have områder i billedet som er bleget ud, og, hvis man har fx dyr eller mennesker, som kigger i en retning, så skal det altid forgå fra højre til venstre (altså mod vores læseretning).
En stor tak til Jesper for en meget fin og konstruktiv bedømmelse!

MiniMaraton 1/22

MiniMaraton 1/22

17 medlemmer mødtes på Gilleleje Havn før kl 10.
Vejret var jo meget fint – når man ser bort fra temperaturen (omkring ca. kun 6 plusgrader).

Klokken 10 åbnede formanden Steen kuverten med de følgende 8 emner:
1. Trappe / del af trappe
2. Tag / del af tag
3. Bro / del af bro
4. Hjul
5. Værktøj
6. Flag / vimpel
7. Sprække / sprækker
8. Krom

Så strømmede folk ud i alle forskellige retninger – nogle i grupper, nogle alene.
Emnerne var ret gode til at finde i området.

Tidligere afholdt vi vores Minimaratons oftest i Helsingør – mens de sidste 2 gange har vi været i Hornbæk og i Helsingborg, og det er blevet godt modtaget af medlemmerne.
Denne gang var målet som skrevet Gilleleje.

Vi lærer jo løbende mere og mere om fotograferingen.
Så det var spændende at kunne se, at nogle af deltagerne forsøgte at fortælle en lille historie i deres billeder.
Det er ikke nemt – man er jo ”udsat” i et ret fremmed område, hvor man skal forsøge at tilpasse og vænne sig hurtigst muligt for at finde de gode steder, inkl. godt lys, gode for- og baggrunde, og fx mennesker, som passerer stedet i lige netop det rette øjeblik.

Et par medlemmer nåede at tage alle billeder inden vi mødtes igen kl 12 på Cafeen ”Saseline”, hvor vi indtog rigtig lækker mad (mest burger) med øl eller sodavand.
Med god hyggesnak fortsat vi igen ca. kl. 13.15.

Så kom de sidste emner i kassen.
Kort før kl 15:00 mødtes vi igen foran havnekontoret, hvor de fleste sorterede deres billeder (nu i foråret er det ”lovligt”, at tage flere billeder af hvert emne – men alligevel i den givne rækkefølge), og afleverede dem til Martin.

Bestyrelsesmedlemmerne fik en positiv feedback på dagen, og man var meget tilfredse i klubben – især med det sociale.
Tak for ros!
Og tak for en dejlig dag!!!

Billed-Battle

Billed-Battle

Gennem RNF´s dommeruddannelse sidste år hos KFAK, hvor vores medlemmer Lars A og Martin deltog og blev godkendt, fortalte Ove Lyngsie, at de afholder 2x om året et ”Billedbattle”.

Ideen med ”Billedbattle” er, at der deltager 2 fotoklubber, hvoraf en er vært og sørger for en dommer.
Begge klubber indsender et vist antal billeder (fx 59).
Under bedømmelsen bliver der så vist to billeder ad gangen på lærredet (en fra hver klub) i tilfældig side.
Dommeren har ikke set billederne på forhånd, giver kommentarer til begge billeder, og skal så udvælge det bedste billede.
Så kommer der en ny runde med de næste 2 billeder… det hele sker 59 gange.
Hver gang en klub har vundet, får den et point.
Til sidst vinder klubben med de fleste point.

KFAK var så venlige at give os en kopi af det program, som styrer billedvisningen for at kunne gennemføre ”Billedbattle” – tak for det.
Vi havde udfordret vores venskabsklub ”Helsingborgs Fotoklubb” til en kamp, og de havde taget imod udfordringen.
Lars A modtog alle billeder fra svenskerne og fra vores medlemmer (vi har bedt dem om at sende maks 3 billeder af deres allerbedste), så vi stod klar med 2×59 billeder til aftenen.

Et par medlemmer hentede 8 svenskere ved færgen, og kørte dem op til vores klublokale, hvor ca. 25 af vores medlemmer bød dem velkommen.

Ove Lyngsie fra KFAK var vores dommer og skulle vurdere de 118 billeder, hvilket han gjorde rigtig godt.
Når Ove bedømmer et billede, så fortæller han i starten, hvad han ser, hvad han lægger særligt mærke til og fortæller måske en lille historie, og som tilhører kan man følge rigtig godt med i dommerens tanker.

Efter de første 14 gennemgange stod det 12-2 til svenskerne, men så fik vi flere og flere point…
Til sidst var begge klubber meget tæt på hinanden – men vi havde som værtsklub vundet med 31 mod 28!!!
Pyha!

Det var meget spændende!
Svenskerne var også rigtig glade for arrangementet, så det skal i hvert fald gentages!

Tak for en meget god bedømmelse, Ove, og tak for en fin aften!

Bedømmelse FK 1/22

Bedømmelse FK 1/22

Vi er startet på en ny sæson for vores klubkonkurrencer og i aften havde vi bedømmelse af årets første konkurrence:
frit emne digitalt og fast emne, det uperfekte, på papir.

Peder Krabbe fra Lyngby Fotoklub var vores dommer.
Bedømmelse foregik via Zoom, fordi Peders nære familie er sårbar for corona.

Selvom Lars og Peder havde testet forbindelsen dagen før, havde vi store vanskeligheder ved at få etableret en forbindelse med både lyd og billede. Vi blev forsinket 1/2 time inden der blev fundet en løsning.

Peder begyndte med frit emne, hvor der var kommet 44 billeder – formentlig rekordstort antal deltagende billeder.
Peder kommenterede alle billederne.
Først nr. 31-44 med placering som nr 31, dernæst nr 21-30 med placering som nr 21.
Og endelig kom vurderingen af de placerede/antagne billeder.
Det var dejligt, at der var kommentarer til alle billeder, så også de ikke-antagne fik nogle kommentarer med på vejen.
Peder lavede en meget omhyggelig og grundig gennemgang af billederne.

De bedste blev:
1. plads: Walther Risom
2. plads: Niels Maigaard
3. plads: Ole Nicolaisen
Et stort tillykke til dem.

Efter en pausen fik vi bedømmelsen af det faste emne: det uperfekte.
Det var tydeligt, at det var et emne, som havde været en stor udfordring medlemmerne.
Der var afleveret 29 billeder.
Peder sagde, at bedømmelsen også havde været vanskeligt for ham.
Der var billeder, som mere viste forfald end det uperfekte.
Og der var billeder, som ikke viste noget uperfekt.

Resultatet blev:
1. plads. Walther Risom
2. plads: Dani Håkansson
3. plads: Lars Andreassen
Også et stort tillykke til dem.
Og specielt til Walther – det er bare suverænt at vinde begge konkurrencer.

Tak til Peder for en grundig bedømmelse.

Mens vi ventede på, at teknikken kom på plads orienterede Steen om, at vi har sendt vores ønsker til nye lokaler til kommunen.
Vi forventer et møde i marts måned og den første tilbagemelding fra kommunen lyder meget positivt.
Vi håber det bedste.

Bedømmelse FK 6/21

Bedømmelse FK 6/21

Vores sidste konkurrence i år, FK/6, skal bedømmes i aften.
Vi har inviteret Carsten Selvang fra Lyngby Fotoklub til at være dommer.

Han starter med bedømmelsen af frit emne på papir (men vi viste selvfølgelig alle billeder på vores store lærred).
Der var indleveret 29 billeder. Carsten gennemgik først de ikke antagne, dvs billleder uden for top 20.
Det var dejligt at disse billede også fik en kvalificeret kommentar med på vejen fra dommeren – tak for det.
Derefter førte bedømmelsen af de antagne billeder frem til de tre første placeringer:

Nr. 1 Walther Risom
Nr. 2 Kasper Zeij
Nr. 3 Lars Andreassen

Et stort tillykke til dem for deres superflotte billeder!

Efter en pause gik Carsten videre med billederne til fast emne: hånd/hænder, som blev afleveret kun i digital.
Der var indleveret 30 billeder.
Det er altid en udfordring at få lavet spændende billeder i det faste emne – men det er jo også derfor at vi har det faste emne – vi skal udfordres i vores kreativitet.

Carsten var meget diplomatisk – men det var tydeligt, at der var en række billede i den ikke-antagne gruppe, som kun med meget god vilje levede op til emnet – uanset at de iøvrigt var gode billeder.

Resultatet blev:

Nr. 1 Dani Håkansson
Nr. 2 Martin Schaffer
Nr. 3 Svend Erik Ladefoged

Også et stort tillykke til jer for at løse opgaven på en rigtig flot måde!

Nu skal vi så have kåret årets fotograf på vores juleafslutning den 16. december – det bliver spændende.

Tak til alle medlemmer som har deltaget i årets konkurrencer.
De er en vigtig del af klubbens aktiviteter, som skal være med til at udfordre os som fotografer og få os til at tænke i andre typer af billede end vi ellers laver.

Carsten sluttede af med at vise et udvalg af sine billeder. Spændende.

Tak til Carsten for meget konstruktiv og inspirerende bedømmelse.

X