Bedømmelse FK 6/23

Bedømmelse FK 6/23

Til bedømmelsen af vores sidste interne fotokonkurrence (FK 6/23) inviterede vi Ole Vedel fra Lyngby Fotoklub.
Emnerne var frit emne på papir og ”Vind” på digitalt.

Der kom ca. 18 medlemmer om aftenen, som lyttede til Ole´s vurdering af billeder.
Efter en kort præsentation, hvad han synes generelt om fotografi og forskellige slags af billeder, begyndte han med emnet ”Vind”.
Ole har et mere ”klassisk” syn på billeder, som indebærer fx sammenspil af farver, komposition og historie.
Ole kom også med et par anbefalinger mht beskæring og konvertering fra farve til sh.

De bedste pladser fik:
1. Lisbeth
2. Klaus
3. Lars A

Efter pausen fortsatte vi med frit emne, hvor Ole viste de afleverede papirbilleder på både staffeli og på projektoren – rigtig godt, fordi det gav alle mulighed for at se billederne.

De bedste pladser fik:
1. Hanne
2. Jes
3. Jes

Mange tak for en fin bedømmelse Ole!
Tillykke til alle vindere og tak for i aften!


Billedbattle

Billedbattle

Vi havde inviteret Lyngby Fotoklub til billedbattle, og der var mødt ca. 10 medlemmer op.
Dommer var Steen Jensen, Køge Fotoklub.

Det blev igen udført ved at begge klubber havde indleveret 59 billeder.
Et billede fra hver klub blev vist samtidig, og det var forskelligt hvilket billede der var til højre/venstre.
Når dommeren havde valgt det ene billede, blev det andet taget ud af billedebattlen.

Mange gange var dommeren i tvivl om det ene eller det andet billede, og så måtte han vælge, sådan er det.
Der var rigtig mange super gode billeder, både fra os og fra Lyngby Fotoklub.

Desværre vandt Lyngby Fotoklub stort, 37 – 22, øv, men det er jo bare for sjov.

Der var indkøbt en kasse øl af hver klub, hvor resultatet blev at vandt, og dermed fik alle øllerne – sådan måtte det være.
Det var nu rigtig sjovt.
Tak for samarbejdet!!!

(Steen)

Bedømmelse FK 5/23

Bedømmelse FK 5/23

I starten af februar havde vi besøg af Stefan Nielsen, som er en meget dygtig fotograf.
Blandt hans forskellige kategorier, er ”Arkitektur” nok hans yndlingsfelt.
Derfor bad vi ham om at være dommer til vores 5. interne fotokonkurrence (FK 5/23), hvor det faste emne lød ”Moderne Arkitektur”!

Og så var det nu på denne aften, hvor han bedømte vores fortolkninger af emnet.
Vi afleverede billederne både digitalt og i print.
Stefan brugte til hans præsentation af sin vurdering det bedste af begge verdener:
Han viste alle billeder i digital form, men fremhævede forskellene mellem de digitale og printede versioner:
– der var et billede, hvor der var tydelig helt andre farver end på den digitale
– der var to billeder, hvor beskæringen var bedre på papir (som han tog med i sin bedømmelse) end i digitalt (måske ville have fotograferne bare testet ham om han opdager fejlene? 🙂 )
– og der var et papirbillede markeret med den forkerte pil, så billedet var 180 grad omvendt end det digitale.

Stefan er en meget dygtig dommer, og vi kunne godt følge hans tankegange mht komposiiton, kontrast, stemning, farvesammenspil osv.

I emnet ”Moderne arkitektur” blev vinderne:
1. plads: Hanne Jørgensen
2. plads: Kasper Zeij
3. plads: Monica Mahona

I frit emnet blev vinderne:
1. plads: Dani Håkansson
2. plads: Lena Olesen
3. plads: Kurt Vedel Kristensen

Stefan viste os også et par af sine seneste billeder – det var mest koncertbilleder, og de var rigtig gode!
Han kan sit håndværk må man sige…

Vi håber at vi kan invitere ham igen en anden gang som dommer!!!
Tak for en god og igen lærerig aften!

Digicup

Digicup

Torsdag d. 5. oktober var vi samlet til bedømmelse af vores Digicyp.
Dommeren. var Allan Kierulf fra Fotoakrobaterne.
Han viste en del af sine egne billeder, hvor næsten alle kom fra udlandet.

Det var med valgfrit emne, hvilket muligvis gør det sværere for dommeren end hvis det havde været med et tvungent emne.
Det var muligt for hver deltager at indlevere 3 billeder, og der var indleveret 51 flotte billeder.
Billederne var afleveret af 17 medlemmer.

Ved bedømmelsen deltog ca. 25 medlemmer.

Billederne blev bedømt ved at der var to billeder på lærredet samtidig.
Dommeren valgte det ene og det andet gik ud.
Til sidts var der så eet billede tilbage og vinder var således: NIELS MAJGAARD.

(Steen)

Bedømmelse FK 4/23

Bedømmelse FK 4/23

Pludselig var det tid til at få vores 4. interne foto konkurrence (FK 4/23) bedømt.
Vi bad fotografen Jacob Dreshøj om at vurdere vores indleverede billeder (papir: frit emne, digitalt: ”Modlys”).

Jacob præsenterede begge dele via projektoren – så kunne alle deltagere se billederne (det er meget bedre end at stille papirbillederne op – de er jo alt for små til at kunne ses på afstand…).

Han begyndte med frit emne, hvor han viste de bedste 20 billeder.
Der blev lagt vægt på god beskæring, lige horisont – eller bevidst skrå horisont, linjer og diagonaler, for- mellem- og baggrund, og – som noget nyt for os – sex, mystik og drama!
Jacob var god til at forklare hvad han syntes godt om på hvert billede, hvordan kompositionen virker, og hvordan farver spiller sammen (hvis der er nogle –  en god 1/3 del blev jo afleveret i monokrom!).
Spændende.

De første 3 pladser fik:
1. plads: Walther
2. plads: Niels Majgaard
3. plads: Walther
Tillykke!!!

Efter pausen fortsat han med det faste emne ”Modlys”, som vores fotografer havde fortolket på meget forskellige måder.
Her blev vinderne:
1. plads: Walther
2. plads: Martin
3. plads: Walther
Tillykke igen!!!

Det er jo så en stor skam, at det var de sidste billeder, Walther afleverede, før han døde (ære være hans minde).
Hm  – det påvirkede alle og gav eftertænksomhed.
Svend Erik indsamlede Walthers billeder, som han overbringer til Walthers kone.

Til sidst skal det også fortælles, at Stephan, vores ”gamle” medlem, kom på besøg, og meldte sig ind igen efter en længere periode med travlhed.
Dejligt at se dig igen!!!

Mange tak for en fin aften!

Bedømmelse FK 3/23

Bedømmelse FK 3/23

“Enkeltstående/liggende træ” var emnet for vores 3. interne fotokonkurrence (FK 3/23).
Den bad vi Rune Bjerre fra Halsnæs Fotoklub om at bedømme.

Rune begyndte med hovedemnet “Enkeltstående/liggende træ”, der var afleveret som papirbilleder.
De 26 afleverede billeder blev præsenteret på et staffeli for de 15 medlemmer.
Rune lagte meget vægt på komposition og udførelsen af billedet, ikke om det drejede sig om en historie. Han præsenterede vores 26 afleverede billeder fra plads 20 til 1 med gode kommentarer og anbefalinger, og derefter viste han kort de øvrige 6 billeder (plads 21).

De første 3 pladser fik:
1. plads: Walther Risom
2. plads: Monica Mahona
3. plads: Lars Andreassen

Efter pausen fortsat vi med de 30 afleverede digitale billeder med ”frit emne – Serier”.
Her var det for Rune meget afgørende, om serierne fortæller en historie og hænger sammen.
Desuden var det vigtigt for ham, om forløbet (altså start, mellemdel og afslutning) passede sammen.
Det giver jo meget god mening.
Han mente, at vi var ret godt og dygtigt med vores serier! Tak!

De første 3 pladser fik:
1. plads: Martin Schaffer
2. plads: Martin Schaffer
3. plads: Lena Olesen

Tillykke til alle 5 vindere!!!
Og tak til Rune for din solide bedømmelse!
Du bliver sikkert inviteret igen!